MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

11.10: JESENNÁ PALETA

Kedy?  11.10.2018 o 16:00 hod.
Kde? v telocvični
Pre koho? pre všetkých budkáčikov a celé búdkarské rodiny
Príprava projektu  Jarmila Galiková a Martina Zajacová

 

 

Témou tohtoročnej Palety je tradičná ľudová kultúra - remeslo DROTÁRSTVO. Prizvaná lektorka, ktorá povedie tvorivú dielňu, vás naučí pracovať s drôtom. Drôtený výrobok zmajstrujú spolu rodičia aj deti. Poplatok za materiál je 2,- €. Ak budete chcieť vyrobiť viac výrobkov, tak za každý ďalší sa platí rovnako 2,- €.

Všetci účastníci nech si so sebou prinesú prezuvky. Prírodniny a koláč, tak ako to bolo v minulých rokoch, teraz netreba nosiť. Súčasťou Jesennej palety je aj kultúrny program detí a malé pohostenie. Srdečne Vás všetkých pozývame na činorodú jesennú debatu.