MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

15.-26.10: PREDPLAVECKÝ VÝCVIK

Kedy? 15.-26.10.2018
Pre koho? 5 - 6 ročné deti z 1; 2. a 3.triedy
Cena: 54,- €
Príprava projektu Lenka Adzimová
Realizuje Plavecká škola AQUA

 

Tento kurz je určený pre deti predškolského veku. Cieľom kurzu je získať u detí kladný vzťah k vode. Naučiť deti dýchať do vody, ponárať sa a získať základné plavecké pohyby s nadľahčovacími pomôckami aj bez pomôcok. Niektoré deti  dokážu po absolvovaní kurzu samostatne plávať. Kurz nemá za cieľ naučiť deti samostatne plávať. Tento kurz je určený pre skupinovú výuku detí prostredníctvom materskej školy. V prípade, že rodič chce dieťa nosiť samostatne v doobedňajších hodinách, je možné sa po dohode zaradiť do skupinového kurzu. Predplavecký kurz obsahuje základné plavecké návyky, dychové cvičenia, plaveckú predprípravu spôsobu prsia, oboznámenie sa so spôsobmi kraul, znak, motýlik a skokom do vody. Jeho cieľom je naučiť deti nebáť sa vody, veselo v nej šantiť, prekonať strach z ponorenia sa, ale väčšina našich šikovníčat zvládne aj začiatky plávania. Profesionálni lektori majú bohaté skúsenosti s prácou s deťmi a prispôsobujú sa ich individuálnemu výukovému tempu a odvahe. Formou hier vo vode a s vodou utvárajú dobrý základ k úplnému zvládnutiu tejto pohybovej kompetencie a radosti z o svojich úspechov. Na záver výcviku absolvujú deti preteky v plávaní a dostanú Mokré vysvedčenie.