MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

15.1: Snehová kráľovna

Kedy? 15.1.2019 dopoludnia
Kde? V telocvični
Pre koho? Pre všetkých budkáčikov
Vstupné 1,-€