MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

15.5: DOPRAVÁČIK VŠEVEDKO

Kedy?  15.5.2024
Kde? v areáli MŠ Juhoslovanská
Pre koho? pre mackov a myšky
FOTOGRAFIE

 

Dopraváčik Vševedko je celosídlisková súťaž pre deti predškolského veku, ktorá preverujem ich dopravné vedomosti a skúsenosti v teoretickej i praktickej rovine. Jej organizátorom už niekoľko rokov je Materská škola Juhoslovanská. My tam vysielame dva šesťčlenné tímy a veľkú skupinu skandujújich fanúšikov, ktorí podporujú súťažiacich budkáčikov.