MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

24.11: Letom svetom

Kedy?  24.11.2023 dopoludnia
Pre koho? pre všetkých 5-6 ročných budkáčikov
Lektorka  pani Viera Lukačinová
PLAGÁT
FOTOGRAFIE

Tvorivá dielňa s témou multikultúry, rozdielov v rovnakosti a rovnakosti v rozdieloch.