MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

24.5: Ferdo Mravec

Čo? kočovné divadielko
Kedy? 24.5.2024 o 9:00 hod.
Kde? v divadelnej sále
Pre koho? pre všetkých budkáčikov
Vstupné 2,- eurá
Fotografie