MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

3.4: O zvieratkách na dvore

Kedy? 3.4.2020 o 9:00 hod.
Kde? v telocvični
Pre koho? pre všetkých budkáčikov
Vstupné 1,50 €
Produkcia Ujo Ľubo Hreha