MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

APRÍL: KEĎ HORÍ...

Kedy?  
Kde? v telocvični a na školskom dvore
Pre koho? pre všetkých budkáčikov
Príprava projektu  

 

To, že požiarnici nie sú požiarnikmi, ale hasičmi sme sa dozvedeli, keď sme boli prvýkrát na návšteve v centrále Hasičského záchranného zboru. Odvtedy tam chodievame pravidelne.  Deti sa živo zaujímajú o prácu „hrdinov“, o veľké hasičské autá, vyskúšajú si záchranárske prilby, pozrú si celú výbavu hasiča, pýtajú sa na výcvik a nebezpečenstvo. Akcia má zároveň preventívny charakter: rozvíjať u detí poznatkový systém o vzniku požiaru, o tom ako mu prechádzať a ako sa zachovať, keď požiar vznikne.