MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

29. a 30.4: KEĎ HORÍ...

Kedy?  29. a 30.4.2019
Kde? v telocvični a na školskom dvore
Pre koho? pre všetkých budkáčikov
Príprava projektu  Eleonóra Koláriková, Janka Klasovská, Magdaléna Timková, Jana Krompaščíková

 

To, že požiarnici nie sú požiarnikmi, ale hasičmi sme sa dozvedeli, keď sme boli prvýkrát na návšteve v centrále Hasičského záchranného zboru. Odvtedy tam chodievame pravidelne.  Deti sa živo zaujímajú o prácu „hrdinov“, o veľké hasičské autá, vyskúšajú si záchranárske prilby, pozrú si celú výbavu hasiča, pýtajú sa na výcvik a nebezpečenstvo. Akcia má zároveň preventívny charakter: rozvíjať u detí poznatkový systém o vzniku požiaru, o tom ako mu prechádzať a ako sa zachovať, keď požiar vznikne.