MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

ČARBIČKOVÁ DIELNIČKA

Vedúce: Jana Redajová a Jarka Galiková
Zameranie: rozvoj umeleckej tvorivosti detí vo výtvarnej oblasti
Pre koho? pre 4-6 ročných nadaných budkáčikov
Miesto ateliér

Tvorivosť dáva zmysel životu.

Tvorivosť odlišuje človeka od zvieraťa a stroja.

Tvorivosť lieči človeka z chorôb modernej civilizácie.

Tvorivosť je spôsob sebarealizácie.

Tvoriť je najväčšou hodnotou pre spoločnosť.

Tvoriť znamená žiť.

 

Cieľom krúžku je viesť deti k samostatnosti, pestovať zmysel pre zodpovednosť, viesť ich k tvorivosti. Úlohy vedú deti konkrétne zobrazovať predstavy o veciach, ľuďoch, zvieratách a hlbšie ich analyzovať. Rozvíjajú vnímavosť, predstavivosť a pamäť na tvary a farby.

V uvoľnenej a radostnej atmosfére, reagujú svojimi výtvormi na aktivity školy a nechávajú doznieť aj zážitky z neopakovateľných chvíľ.

Deti sa zdokonaľujú v rôznych výtvarných technikách: v kresbe suchým pastelom, mastným pastelom, ceruzkou a uhlíkom, v kolorovanej kresbe a v maľovaní.

Krúžok navštevujú výtvarne nadané deti vo veku od piatich do šiestich rokov, ktoré sú vybrané na základe odporúčania triednych učiteliek.

Účasti a ocenenia vo výtvarnej tvorbe v školskom roku 2016/2017

 

21. ročník výtvarnej súťaže  „NAJKRAJŠÍ SEN“  

(vyhlásená Centrom voľného času Orgovánová 5, Košice)

- november/2016

- zaslané 2 práce

1. STANISLAVA HAUKSOVÁ  „Moja šťastná rodina“

2. GRÉTA GAJDZÍKOVÁ  „Mačičkove kráľovstvo

STANISLAVA HAUKSOVÁ v tejto súťaži získala čestné uznanie poroty

 

XXXII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ“

(vyhlásená Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, Centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami) 

- február/2017

-  zaslaných 5 prác

1. NINA BORŠČOVÁ  „Vesmír a príšerky“

2. KAROLÍNA MATEJÍČEKOVÁ  „Mesiac a slnko“

3. NIKOLA LIGUŠOVÁ  „Človek vo vesmíre“

4. LARA ŽEGLENOVÁ  „Chystáme sa na Mars“

5. GRÉTA GAJDZÍKOVÁ  „Vesmírne mestečko“

 

 

Celoštátna výtvarná súťaž  „MARŤANKOVIA ŠKOLA Z MARSU“

(pripravila spoločnosť Emma productions, s.r.o v spolupráci s Marťankami) 

 - marec/2017

- zaslaných 5 prác

1. GRÉTA GAJDZÍKOVÁ  „Detské vesmírne mestečko“

2. STANISLAVA HAUKSOVÁ  „Marťka hľadá kamarátov“

3. KAROLÍNA MATEJÍČEKOVÁ, GRÉTA GAJDZÍKOVÁ,

    NIKOLA LIGUŠOVÁ – kolektívna práca

                                         „Pozdrav marťanských škôlkárov“

4. NINA BORŠČOVÁ „Malý Marťko sa chystá do škôlky“

5. NINA JUHÁSOVÁ  „Speváčikovia z vesmíru“

Kolektívna práca - KAROLÍNA MATEJÍČEKOVÁ, GRÉTA GAJDZÍKOVÁ,

                                  NIKOLA LIGUŠOVÁ bola v súťaži ocenená

                                  6. miestom z 20 výhercov v kategórii MŠ -  kolektívne práce

 

 

 

Výtvarná súťaž, ktorú vyhlásilo Východoslovenské múzeum v Košiciach „CISÁROVNEJ NOVÉ ŠATY“

(v spojení s výstavou „KRÁĽOVNA ALŽBETA A MÓDA“)

- marec/2017

-  zaslané 3 práce

1. STANISLAVA HAUKSOVÁ a NINA JUHÁSOVÁ

2. NIKOLA LIGUŠOVÁ 

3. GRÉTA GAJDZÍKOVÁ 

GRÉTA GAJDZÍKOVÁ  získala vo výtvarnej súťaži v kategórii MŠ

                                       1. miesto

 

 

XX. ročník celoslovenskej súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou

„ SVET OKOLO NÁS“

(vyhlásenej Ministerstvom školstva, výskumu a športu SR Okresného úradu Prešov – odbor školstva)

 - apríl/2017

- zaslaných 5 prác

1. KAROLÍNA MATEJÍČEKOVÁ  „Túžim cestovať do Afriky “

2. NIKOLA LIGUŠOVÁ  „Planéta šťastných detí “

3. JAKUB HUČKO  „Indická bájka - Slony a myši “

4. GRÉTA GAJDZÍKOVÁ  „Najobľúbenejšia rozprávočka“

5. LAURA KOSSUTHOVÁ  „Pyšná princezná“

NIKOLA LIGUŠOVÁ bola za prácu v súťaži medzi 50. ocenenými deťmi z celého Slovenska

 

Výtvarná súťaž  „ZDRAVÉ MESTO KOŠICE“

s témou „Možnosti športovania a upevňovania zdravia v Košiciach“

(vyhlásilo zdravotnícke zariadenie ŽNsP Košice v spolupráci s mestom Košice)  

- apríl/2017

- zaslané  3 práce

1. GRÉTA GAJDZÍKOVÁ  „Za športom na okraj mesta“

2. KAROLÍNA MATEJÍČEKOVÁ  „Priateľky zo sídliska športujú“

3. KAROLÍNA MATEJÍČEKOVÁ, NIKOLA LIGUŠOVÁ

 „Môj najobľúbenejší šport“

 

 

3. ročník výtvarnej súťaže, vyhlásenej O.Z. Spoločnosťou Slovensko - indického priateľstva realizovanej s finančnou podporou Indického veľvyslanectva V SR „INDICKÉ BÁJKY OČAMI DETÍ“

- máj/2017

-  zaslaných 5 prác

1. STANISLAVA HAUKSOVÁ k bájke „Slony a myši“

2. MARTIN VEREŠPEJ k bájke „Slon Ladždžalu“

3. GRÉTA GAJDZÍKOVÁ k bájke „Slony a myši“

4. PATRIK LENGYEL k bájke „Slony a myši“

5. STANISLAVA HAUKSOVÁ k bájke „Vietor a mesiac“

V kategórii 6 rokov východné Slovensko s príbehom „Slony a myši“

získali: STANISLAVA HAUKSOVÁ 1. miesto

             GRÉTA GAJDZÍKOVÁ 2. miesto

             PATRIK LENGYEL 3. miesto

s príbehom „Vietor a mesiac“ STANISLAVA HAUKSOVÁ 2. miesto

 

 

29. ročník celomestského kola súťaže výtvarných a literárnych prác PRÍRODA OČAMI DETÍ vo výtvarnej časti s témou  „LETÍ, LETÍ , VŠETKO LETÍ“

- máj/2017

-  zaslaných 6 prác

1. SOFIA LUKAČINOVÁ „Čakáme prírastok bocianov“

2. KAROLÍNA MATEJÍČEKOVA „Vtáčie rozhovory“

3. GRÉTA GAJDZÍKOVÁ „Prileteli vtáčiky“

4. NIKOLA LIGUŠOVÁ „Krajina vtáčikov letáčikov“

5. NIKOLA LIGUŠOVÁ „Sen o prvom lietaní“

6.  NATÁLIA DUPKALOVÁ „Návrat bocianov“

GRÉTA GAJDZÍKOVÁ v súťaži získala 2. miesto

 

 

Podujatia „VESELÝ CHODNÍK“ pri príležitosti XXIII. ročníka osláv  Dňa mesta Košice sa zúčastnilo 6 detí výtvarného krúžku „Čarbičky“

- máj/2017 

 STANISLAVA HAUKSOVÁ, KAROLÍNA MATEJÍČEKOVÁ, NIKOLA LIGUŠOVÁ, LAURA KOSSUTHOVÁ, LARA ŽEGLENOVÁ

Fotogaléria z činnosti krúžku: