MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

Čo sa zajkovia naučili v januári

V. Gočalová

Studnička

 

Príroda spí v januári

pod perinou na chotári.

V lese zase zima, chlad,

zvieratká tam trápi hlad.

 

Postarať sa o ne treba,

zaniesť trošku zvyškov chleba.

Vtáčikom tiež domček spraviť,

by nás mohli spevom zdraviť.

 

Rozmery a tvary chápať,

naučiť sa správne rátať.

Snehuliaka postaviť,

v zimných hrách sa prejaviť.