MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

Čo sa zajkovia naučili v novembri

V novembri už celkom iste,

berie vietor stromom lístie.

Vrabce, straky robia kriky,

bez listov sú stromy, kríky.

 

Čimčarára, škreky, škreky,

ukryjú nás jedle, smreky.

 

 

Je tu jeseň, prší, fúka,

Zmoknutý je dom i lúka.

Len si prš, ty jeden dáždik,

Ja nemoknem, ja mám dáždnik.

 

 

Gazdinky (napodobňovacia hra)

 

„Gazdinky, gazdinky, čo robíte?“

 

„Kávu melieme,

mäso klepeme,

mrkvu strúhame,

chlebík krájame,

cesto miesime,

dlážku drhneme,

šaty šijeme,

obed varíme,

sukňu žehlíme,

šaty perieme ....

 

„Nás je tu mnoho,

vyber si niekoho.“