MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

ČO sa zajkovia naučili v októbri

Zajko

 

Dobre sa mal zajko v poli v jeseni,

brlôžtek mal z ďatelinky zelený.

Mal sa ako v zelovoci, v obchode.

Kapustička rástla mu hneď pri vchode,

o krok ďalej mrkva, zeler, ba i kel ...

Chrumkal. Jedol zeleninku kedy chcel.

 

 

Rúška

 

Dve gumičky za ušká,

nožtek, ústa do rúška.

Mám zakrytú pusinku.

Stále vidím maminku.

Usmieva sa očami,

svet sfarebnel rúškami.

 

Keď kráčame spoločne,

môžme dýchať bezpečne.

Noštek mám vždy schovaný,

usmievam sa očami.

 

Všetky deti, dospelí,

rúškami opekneli.

Robia to pre babičku,

dedka, tetu, sestričku.

 

Rúškom druhých chránime,

veď sa predsa ľúbime.