MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

Čo sa zajkovia naučili v septembri

Ranný kruh

 

Za ruky za ruky,

poďte všetci k nám,

veď sme jedna rodina,

tak ti ruku dám.

Dobré ráno, dobrý deň,

pre chlapcov a pre dievčatá,

nech je krásny tento deň.

 

 

Škôlkári (pieseň)

 

Čo má škôlkár v skrinke?

Čo si do nej dal?

Topánočky,  rukavičky,

kabátik i šál.

Papučky a teplý svetrík,

čiapku na uši.

Ale mať tam neporiadok,

to sa nesluší.

 

 

Milí škôlkári

 

Dobré ráno milé deti,

ako ten čas rýchlo letí.

Zišli sme sa zase včas,

aby sme sa hrali zas.

Všetko sa nám podarí,

sme šikovní škôlkári.

Budeme sa spolu hrať,

cvičiť, spievať, tancovať.

Postavíme z Lega svet,

krajší svet na svete niet.

 

Šarkan

 

Letí šarkan letí,

tešia sa mu deti.

Zrazu šarkan zdvihol chvost,

že má všetkých detí dosť.

Veselo si lieta,

letí na kraj sveta.

Šarkanicu nájde tam,

nebude viac letieť sám.

 

 

Semafór

 

Keď červená zabliká,

nepohnem sa z chodníka.

Oranžová svieti,

pripravte sa deti.

Iba farba zelená,

voľnú cestu znamená.

 

Dopravná značka

 

Zapichli ju do zeme,

všetci sa z nej dozvieme,

čo na ceste robiť treba,

ako chrániť druhých, seba.