MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

Čo sa zajkovia naučili vo februári

Vločky

 

Hľadí Micka do oblôčka,

za vločkou tam padá vločka.

Za hlavu sa Micka chytá,

bude z toho kalamita.

 

 

J. Pavlíková

O vtáčej búdke

 

Február už býva taký,

z oblohy sa valia mraky.

Všetko schoval biely sneh,

vtáci nemajú čo jesť.

 

Postavíme vtáčiu búdku,

Dáme do nej syra hrudku.

Pre vrabcov zas kúsok kôrky,

loj, slaninku pre sýkorky.

 

Semienka aj kúsok chleba,

dedko vie, čo všetko treba.

Vtáčia búdka je na svete,

nečakajte a prileťte.

 

Tu sa práve začína,

veľká vtáčia hostina.