MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

JÚN: CESTA ZA DÚHOU

Kedy?

 v 22. kalendárnom týždni

Vzhľadom k tomu, že triedy sú v skupinovej izolácii, nebudú sa aktivity "Dúhového týždňa" organizovať pre všetky deti súčasne, ale po triedach. A tak aj termíny jednotlivých zážitkových akcií má každá trieda v budúcom týždni vlastné.

Kde? v átriu
Pre koho? pre všetkých budkáčikov
Príprava projektu Jana Krompaščíková, Drahoslava Balogová, Magdaléna Timková, Janette Klasovská, Mária Šninská, Adriana Padarasová, Jamila Galiková, Jana Redajová, Gabriela Šimková, Eleonóra Koláriková, Daniela Pritzová, Beáta Timková


Chcete sa zoznámiť s pani Dúhou? Nech sa páči, ale pozvaní sú len budkáčikovia. Okrem toho, že si vypočujú rozprávanie o dúhe a o jej rozprávkových kúzlach, ale i zázrakoch, ktoré je možné vidieť na oblohe po daždi, vyskúšajú si na školskom dvore jej "výrobu" a dozvedia sa, prečo je dúhový týždeň dúhovým.

Zoznámenie s dúhou je prvých dňom päťdňovej oslavy sviatku detí.