MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

LEGODIELNIČKA

Vedúci: Magdaléna Timková
Zameranie:  technická tvorivosť
Pre koho?  pre 5-6 ročných budkáčikov
Miesto ateliér

 

Povedz mi niečo - a ja to zabudnem.
Ukáž mi niečo - a ja si to budem pamätať.
Dovoľ mi vyskúšať si to - a ja to budem ovládať.
(J.A.Komenský)

Takmer každé dieťa už malo možnosť spoznať Lego doma, alebo v MŠ. Jeho tvorcom je Ole Kirk Christiansen s mestečka Bilund v Dánsku, ktorý sa v roku 1934 začal zaoberať výrobou hračiek, ktoré nazval lego a z ktorého vzniklo v roku 1985 lego pre školy – LEGO DACTA.

Veľa hračiek a stavebníc má obmedzenú životnosť. S rastom dieťaťa zaniká ich funkčnosť. A práve Lego – hračky sú v tomto výnimkou, pretože rastú spolu s deťmi. Najprv LEGO DUPLO, neskôr LEGO DACTA. Aj v našej materskej škole máme krúžok LEGO dielnička, ktorý pracuje od roku 2000. Hrajú sa v ňom deti so šikovnými rúčkami, ktorým stavebnica LEGO DACTA dáva príležitosť získať cenné zmyslové skúsenosti a využívať ich na konštruktívne a tvorivé hry, pri ktorých dieťa skladá obraz sveta tak, ako ho samo chápe a ako mu rozumie.

Stretnutia sú 2 – krát v mesiaci. V uvoľnenej a radostnej atmosfére, aby sme sa aj my svojími výtvormi zžili s aktivitami školy a nechali doznieť aj zážitky z neopakovateľných chvíľ.

„Deti sú plné nápadov. Keď ich obmedzujeme, obmedzujeme sami seba.“

Loris Malaguzzi, taliansky pedagóg

Fotogaléria z činnosti krúžku: