MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

MINIVIGANČEK

Vedúci: Lenka Adzimová
Zameranie: hudobno-pohybova rytmika so zameraním na ľudové tance
Pre koho? pre 5-6 deti
Zriaďovateľ Centrum voľného času Orgovánova 5, Košice
Miesto Tančiareň CVČ Juhoslovanská 2
Websídlo súboru http://vigancek.sk/

 

Miniviganček je mladším bračekom  - prípravkou Detského folklórneho súboru Viganček. Vznikol pri Materskej škole Budapeštianska 3 v Košiciach v roku 2004.
Učí najmenšie deti hudobno - pohybové hry, detské piesne, hre na jednoduchých rytmických a melodických nástrojoch, najznámejšie jednoduché tančeky vychádzajúce z ľudového umenia. A ďalej: správnemu držaniu tela,  priestorovej orientácii, precíteniu hudby,  scénickému výrazu. Rozvíja hudobnú pamäť, vokalizáciu a intonáciu. Na základe riekaniek ich učí hudobnej rytmike. Vytvára prvý zásobník tanečných pohybov, pozícií a figúr. Metódou tvorivej dramatiky ich vedie k rozvoju tvorivosti v intenciách hudobno – pohybových a vokálnych. A zároveň ich pripravuje na účinkovanie vo „veľkom“ Vigančeku ako aj na ďalšie stupne tanečného vzdelania. Prvá premiéra 15.5.2005.
Od 1.9.2016 MiniViganček pracuje v zriaďovateľkej pôsobnosti Centra voľného času Orgovánova 5, Košice v priestoroch jeho elokovaného pracoviska na Juhoslovanskej ulici č. 2.

Fotogaléria z činnosti krúžku: