MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

10.10: JESENNÁ PALETA

Kedy?  10.10.2019
Kde? v telocvični
Pre koho? pre všetkých budkáčikov a celé búdkarské rodiny
Príprava projektu Janka Redajová a Gabika Šimková

 

Témou tohtoročnej Palety je tradičná ľudová kultúra - remeslo  MAĽOVANIE NA SKLO.

Prizvaná lektorka, ktorá povedie tvorivú dielňu, vás naučí ako maľovať na sklo. Výrobok zmajstrujú spolu rodičia aj deti. Poplatok za materiál je 3,- . Ak budete chcieť vyrobiť viac výrobkov, tak za každý ďalší sa platí rovnako 3,- Všetci účastníci nech si so sebou prinesú prezuvkyPoteší nás, ak prinesiete vlastné špeciality z jesennej kuchyne: koláčiky, sušené ovocie, šťavu a pod. Súčasťou Jesennej palety je aj kultúrny program detí a malé pohostenie. Srdečne Vás všetkých pozývame na činorodú jesennú debatu.