MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155
Stojí jedna búdka maličká, je to naša milá školička, zvieratká sú v nej ukryté. Nie sú to však zvieratká, ale deti hromádka, ako sa im žije to sa...
  ZRIAĎOVATEĽ Mesto Košice ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA Ing. Jaroslav Polaček VEDÚCA ODDELENIA ŠKOLSTVA  Mgr. Beáta Lopušniaková...
HLAVNÉ CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA v Materskej škole Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, Košice ● podporovať telesný rozvoj a zdravie detí, jeho...
MESAČNÝ PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH S POBYTOM DIEŤAŤA V MŠ V zmysle § 28 ods.6, zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a...
Rodičovské združenie BÚDKA 3 je neziskové záujmové združenie rodičov alebo zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú Materskú školu (ďalej MŠ)...
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a posudzuje záujmy miestnej samosprávy, rodičov, pedagogických a ďalších...