MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

Myšky slniečko namaľujú,
s pastelkami, štetcom čarujú,
vystrihujú domčeky, stromy,
kvety, oblaky.

Je tu nová básnička? A či dáka pesnička?
Skús to zistiť, mamička!

Čo sa dnes u nás dialo?
Nebolo toho málo.
Aspoň niečo vám prezradíme z toho,
čo v škôlke zažijeme.