MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

KRÚŽKY

V tejto časti stránky sa nenachádzajú len krúžky, ich popis a výsledky, ale aj celoročné cyklické aktivity školy.

Spievame a hráme sa tak, ako naše babičky,
kroje máme vyšívané a v krpčekoch nožičky.

Máme rúčky šikovné a hlavičky rozumné.
Z  Lega vieme vyčarovať veľa pekných vecí,
že sme malí kúzelníci hovoria nám všetci.

Bacil Angín, všetci vieme,
tíško ako tiger drieme,
na špinavé deti striehne,
teší sa, že ochorieme.

V spevokole v jednom kole spievame si pesničky,
spievať vieme veru dobre, aj keď sme len maličkí.

Štetcom dolu, štetcom hore, maľujeme veľké more,
slniečko čo rozžiari detský úsmev na tvári.

One, two, three, four, five, six, seven,
nebo - to sa povie haeven.
Green, red, yellow, orange, brown,
také farby máva klaun.

Aj vy, čo ste celkom maličkí, môžete prísť k nám do školičky.
Budeme sa spolu zabávať, spievať, kresliť, cvičiť, maľovať.

Kamaráta vezmem domov na víkend, 
nech nie je smutný v našej škôlke cez víkend.
Ukážem mu brata, ocka a aj mamku. 
Ponúknem mu na raňajky pomazánku.

Budeme sa zabávať,
spievať, hrať a tancovať,
lebo veľký sviatok mám
a radosť vám rozdávam.