MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

HRNČIARSKA DIELNIČKA

 Vedúce remesla  Magda Timková a Janka Klasovská
 Zameranie  remeselná dielnička tradičného remesla HRNČIARSTVO
 Pre koho? pre 5 - 6 ročných budkáčikov
 Miesto realizácie  výtvarný ateliér
Plagát 
Fotografie

 

Opis techniky hrnčiarstva využívanej v minulosti, s prepojením na súčasnosť realizovaný prostredníctvom úvodného stretnutia frontálnou formou za účasti všetkých detí z prípravných tried.

Následne v rozmedzí jedného mesiaca budú deti pracovať individuálne v skupinách s maximálnym počtom 10 detí. Pomocou rôznych formičiek a drobného pomocného náradia (drevené nože, dláta a špajdle), budú z hliny modelovať prívesky.

 Finálny výrobok deti dodekorujú maľovaním.