MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155
Na trón si dnes knižky posadali,
žeby radi v marci kraľovali.
A počuť si žiadali, či detičky dobre počúvali,
keď im veľkí rozprávočky aj básničky predčítali.

Ten náš pes sa volá Brok,
nemá ešte ani rok,
a už šteká na človeka,
nesmieš k nemu ani krok.

Šošovička, hrášok, fazuľa,
kde ste boli tetka Zuzuľa?
Bola som ja na vodičku,
budem sadiť kukuričku.

Ručičky sa spolu hrajú
roboty sa neľakajú.
Bum bum na vrátka,
to je rozprávka krátka.

Kvapká kvapka, len sa leje,
kvapôčka sa na nás smeje.
Pošteklí nás na líčka,
naša vzácna vodička.
Aj keď padá z neba,
chrániť nám ju treba.

Našiel Peťko zápalky a vraví si hneď: teraz môžem podpáliťčo aj celý svet. 
Najprv školu, potom dom, potom veľký les! Čo ja poviem, to aj spravím, a to ešte dnes.
Toľko škrtal, toľko skúšal, až mu všetky vzbĺkli v hrsti. A tak Peťo miesto sveta podpálil si vlastné prsty.

Na ulici plnej kríkov
húka auto požiarnikov.

Plaší v dvore sliepky,
husy, lebo požiar hasiť musí.

Uhas oheň, zachráň mačku
a zapni si vysielačku !
Keď ja budem veľká raz,
tak zachránim všetkých Vás.

Čľup, čľup do vodičky,
zahrajme sa na rybičky.
Slnko púšťa zlaté nite,
vo vode ich ulapíte.

Ručičky sa spolu hrajú
roboty sa neľakajú.
Bum bum na vrátka,
to je rozprávka krátka.

Na známosť sa všetkým dáva, táto dôležitá správa: Každým rokom, každú jar, ohlasuje kalendár, že sviatok majú všetky mamy...

Košice sú veľké mesto,
všetko tu má svoje miesto.
S batôžtekom na pleciach,
prejdeme sa v uliciach.

Za slniečka, skoro zrána,
vstala včielka, vybúvaná.
Vstala – a už letí, hej!
po lúčine zelenej.

Stromy, kvety, krásne kríky,
biele lekná, motýliky.
Uvidíme všetko v plnej paráde.
Hádate kde? V botanickej záhrade.

Pri športe je všetkým HEJ,
deň športu Challenge day.
Kto športuje, ten je zdravý,
skákať, behať, to nás baví.

Keď sa hudba ozve z dvora,
ujo Ľubo deti volá:
"Poďte všetci von tancovať,
zabaviť sa zaspievať!"

Vždy, keď dúha na oblohe žiari,
všetkým deťom sveta na tváričkách úsmev spraví.
Nech sú teda všetky deti šťastné
a na detstvo nech majú spomienky krásne.

V škôlke a či na dvore?
Alebo je v komore?
Kde je poklad ukrytý?
Možno bude v truhlici, alebo aj vo vreci...

Zvieratká poznám naspamäť,
farby tiež, to sa mi páči.
Už je čas sa dozvedieť,
prečo na č býva háčik.
Prečo je tráva zelená,
prečo deň s nocou sa strieda.
Všetko sa v škole naučím,
už ma čaká nová trieda.

Materská škola, milý dom, podaj mi rúčku na rozlúčku!
Lebo ja rastiem ako strom a po prázdninách prvák som.

Oteckovia milí, naši,
stretneme sa pri súťaži.
Vezmite si pomocníkov,
našich zdatných budkáčikov