MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

Na známosť sa všetkým dáva, táto dôležitá správa: Každým rokom, každú jar, ohlasuje kalendár, že sviatok majú všetky mamy...

Čľup, čľup do vodičky,
zahrajme sa na rybičky.
Slnko púšťa zlaté nite,
vo vode ich ulapíte.

Uhas oheň, zachráň mačku
a zapni si vysielačku !
Keď ja budem veľká raz,
tak zachránim všetkých Vás.

Anča kráča, auto fičí.
Zastav auto - Anča kričí.
Ale šofér spravil fúz:
Tam ti ide autobus.

Pri športe je všetkým HEJ,
deň športu Challenge day.
Kto športuje, ten je zdravý,
skákať, behať, to nás baví.

Vždy, keď dúha na oblohe žiari,
všetkým deťom sveta na tváričkách úsmev spraví.
Nech sú teda všetky deti šťastné
a na detstvo nech majú spomienky krásne.

V škôlke a či na dvore?
Alebo je v komore?
Kde je poklad ukrytý?
Možno bude v truhlici, alebo aj vo vreci...

Keď sa hudba ozve z dvora,
ujo Ľubo deti volá:
"Poďte všetci von tancovať,
zabaviť sa zaspievať!"

Stromy, kvety, krásne kríky,
biele lekná, motýliky.
Uvidíme všetko v plnej paráde.
Hádate kde? V botanickej záhrade.

Košice sú veľké mesto,
všetko tu má svoje miesto.
S batôžtekom na pleciach,
prejdeme sa v uliciach.

Oteckovia milí, naši,
stretneme sa pri súťaži.
Vezmite si pomocníkov,
našich zdatných budkáčikov

Materská škola, milý dom, podaj mi rúčku na rozlúčku!
Lebo ja rastiem ako strom a po prázdninách prvák som.