MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

Košice sú veľké mesto,
všetko tu má svoje miesto.
S batôžtekom na pleciach,
prejdeme sa v uliciach.

Pri športe je všetkým HEJ,
deň športu Challenge day.
Kto športuje, ten je zdravý,
skákať, behať, to nás baví.

Plače psíček pri dverách,
že má v noci veľký strach.
Nechce spinkať vonku v búde,
zima, ba i tma tam bude.

Mačka z koša naňho hľadí,
aj jej zima v noci vadí.
V košíčku má miesta dosť,
vyspí sa tam dobrý hosť.

Stromy, kvety, krásne kríky,
biele lekná, motýliky.
Uvidíme všetko v plnej paráde.
Hádate kde? V botanickej záhrade.

Keď si hlavu lámať budem,  
kto bol BÚDKE kamarát.
Podobenka pripomenie
koho som tam mal tak rád.

Každý je v niečom trochu iný,
každý je v niečom výnimočný.
Poznáš to dobre on, ty, ja
a tak sa nájdu priatelia.

Vždy, keď dúha na oblohe žiari,
všetkým deťom sveta na tváričkách úsmev spraví.
Nech sú teda všetky deti šťastné
a na detstvo nech majú spomienky krásne.

Oteckovia milí, naši,
stretneme sa pri súťaži.
Vezmite si pomocníkov,
našich zdatných budkáčikov

Materská škola, milý dom, podaj mi rúčku na rozlúčku!
Lebo ja rastiem ako strom a po prázdninách prvák som.

Keď sa hudba ozve z dvora,
ujo Ľubo deti volá:
"Poďte všetci von tancovať,
zabaviť sa zaspievať!"

V škôlke a či na dvore?
Alebo je v komore?
Kde je poklad ukrytý?
Možno bude v truhlici, alebo aj vo vreci...

Prišli sme jeden deň do škôlky,
ako trpaslíčkovia malinkí.
Dnes však veľkí sme, pozrite sami!
Tak sa lúčime s detskými hrami.