MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

Ručičky sa spolu hrajú
roboty sa neľakajú.
Bum bum na vrátka,
to je rozprávka krátka.

Stromy, kvety, krásne kríky,
biele lekná, motýliky.
Uvidíme všetko v plnej paráde.
Hádate kde? V botanickej záhrade.

Za slniečka, skoro zrána,
vstala včielka, vybúvaná.
Vstala – a už letí, hej!
po lúčine zelenej.

Už sme v lese, tu sú stromy.
Jeden tu a druhý tam.
Vietor kýva vetvami,
vtáčik letí nad nami.

Pri športe je všetkým HEJ,
deň športu Challenge day.
Kto športuje, ten je zdravý,
skákať, behať, to nás baví.

V škôlke a či na dvore?
Alebo je v komore?
Kde je poklad ukrytý?
Možno bude v truhlici, alebo aj vo vreci...

Telíčko je ako skrinka,
v ktorej niečo ukrývam, 
no miesto šiat a vecí,
srdce, pľúca ja tam mám.

Keď sa hudba ozve z dvora,
ujo Ľubo deti volá:
"Poďte všetci von tancovať,
zabaviť sa zaspievať!"

Každý je v niečom trochu iný,
každý je v niečom výnimočný.
Poznáš to dobre on, ty, ja
a tak sa nájdu priatelia.

Zvieratká poznám naspamäť,
farby tiež, to sa mi páči.
Už je čas sa dozvedieť,
prečo na č býva háčik.
Prečo je tráva zelená,
prečo deň s nocou sa strieda.
Všetko sa v škole naučím,
už ma čaká nová trieda.

Materská škola, milý dom, podaj mi rúčku na rozlúčku!
Lebo ja rastiem ako strom a po prázdninách prvák som.

Oteckovia milí, naši,
stretneme sa pri súťaži.
Vezmite si pomocníkov,
našich zdatných budkáčikov