MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

máj: CHALLENGE DAY

Kedy?  
Kde? na školskom dvore
Pre koho? pre všetkých budkáčikov
Príprava projektu  
PLAGÁT
FOTOGRAFIE

 

Challenge Day je celosvetovo vyhlásený deň pohybu, počas ktorého sa musí čo najväčší počet jedincov danej krajiny hýbať (rozumej športovať, cvičiť alebo tancovať) po dobu najmenej 15 minút. Škôlkari tento deň zasvätili všakovakému športovaniu adekvátnemu veku a schopnostiam detí.