MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

Na známosť sa všetkým dáva mimoriadna, vážna správa...

V Búdkawebe ľahko nájdeš,
zábavu aj na doma.

Nakuknite do hrnčeka,
čo vám varia pre synčeka.