MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

NA STRÁNKE PRIBUDLO

12.12: denníček u žabiek;
11.12
: denníčky u zajkov, kačičiek, lienok a mackov;
28.11: 
fotografie v časti ČO SA STALO/ Všetci sme jedna rodina a Cesta okolo sveta a tiež denníček u zajkov;
2
6.11: denníček u myšiek;
25.11: denníček u kačičiek;
21.11: denníčky u zajkov a žabiek;
14.11: fotografie zo šúpoliarskej dielničky a hudobného divadielka Peťo a drak/ ČO SA STALO;
8.11: fotografie v časti ČO SA STALO/ Slávnosť svetielok a Noc víl a škriatkov;
7.11: denníčky u mackov, lienok a kačičiek;
4.11: denníčky u zajkov a mackov;
25.10: denníček u zajkov;
24.10: fotografie z návštevy predškolákov v knižnici/ ČO SA STALO a denníčky u kačičiek a žabiek;
23.10: fotografie z kočovného divadielka Veverička Evička/ ČO SA STALO a denníček u myšiek;
21.10: fotografie z exkurzie predškolákov v ÚĽUV-e/ ČO SA STALO a denníček u zajkov;
16.10: fotografie z projektu Jesenná paleta/ ČO SA STALO;
10.10: fotografie z projektu Jesenná slávnosť/ ČO SA STALO a denníček u zajkov;
9.10: fotografie z projektu Hádky jednej križovatky II./ ČO SA STALO a denníček u žabiek;
2.10: denníčky u mackov, kačičiek a zajkov;
30.9: fotografie z projektu Hádky jednej križovatky I./ ČO SA STALO a denníčky u zajkov a žabiek;
27.9: fotografie zo Šarkaniády/ ČO SA STALO a denníček u zajkov;
24.9: denníček u kačičiek;
20.9: fotografie z kočovného divadielka Kocúr v čižmách/ ČO SA STALO;
19.9: denníčky u kačičiek, lienok, myšiek, zajkov a žabiek;
10.9: denníčky u kačičiek a žabiek;
2.9: denníčky vo všetkých triedach