MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

NA STRÁNKE PRIBUDLO

21.3: 2019: denníčky u zajkov a lienok;
20.3.2019:
denníčky u žabiek a fotografie z prvej škôločky/ KRÚŽKY - Škôločka;
19.3.2019:
denníčky u žabiek, zajkov, kačičiek a mackov;
15.3.2019:
denníčky u žabiek;
13.3.2019:
denníčky u zajkov a myšiek a fotografie z recitačnej prehliadky: Eniky-beniky/ ČO SA STALO;
11.3.2019:
denníčky u mackov, myšiek, žabiek a lienok a fotografie z projektov: Spev bez hraníc, Sklárska dielnička a Otváranie záhradky/ ČO SA STALO;
15.2.2019
: fotografie z Hrkálok/ ČO SA STALO a karnevalové denníčky u zajkov, myšiek, žabiek a kačičiek;
14.2.2019:
denníček u lienok;
13.2.2019:
denníček u zajkov;
12.2.2019:
denníčky v krúžku Lego-dacta;
11.2.2019:
fotografie z hudobného koncertu "Píšťalôčka moja" a denníček v myškotriede;
8.2.2019:
fotografie z februárovej hrnčiarskej dielničky/ ČO SA STALO;
6.2.2019: denníčky u zajkov a lienok;
29.1.2019:
denníček u myšiek;
24.1.2019:
denníčky u kačičiek, zajkov a žabiek;
23.1.2019:
fotografie z projektu Let slnečnou sústavou/ČO SA STALO;
22.1.2019:
denníček u lienok;
17.1.2019:
denníček u zajkov;
16.1.2019: 
denníček u mackov;
14.1.2019
: denníčky u mackov a žabiek;
11.1.2019: denníčky u myšiek a zajkov;
10.1.2019: denníček v krúžku Lego Dacta/ KRÚŽKY a fotografie z januárovej tkáčskej dielničky/ ČO SA STALO.