MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

NA STRÁNKE PRIBUDLO

16.1.2019: denníček u mackov;
14.1.2019
: denníčky u mackov a žabiek;
11.1.2019: denníčky u myšiek a zajkov;
10.1.2019: denníček v krúžku Lego Dacta/ KRÚŽKY a fotografie z januárovej tkáčskej dielničky/ ČO SA STALO.