MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

NA STRÁNKE PRIBUDLO

30.4: denníček u zajkov a žabiek/ DENNÍČEK/ žabka, zajko;
29.4:
denníček u lienok/ DENNÍČEK/ lienka;
28.4:
denníček u zajkov/ DENNÍČEK/ zajko;
23.4: 
denníčky u žabiek, mackov a myšiek/ DENNÍČKY/ žabka, macko, myška;
16.4: 
denníček u žabiek/ DENNÍČKY/ žabka;
13.4:
denníček u žabiek/ DENNÍČKY/ žabka;
31.3:
denníčky u žabiek a zajkov/ DENNÍČKY/ zajko, žabka;
30.3:
denníčky u kačičiek, mackov a žabiek/ DENNÍČKY/ kačka, macko, žabka;
19.3:
denníčky u zajkov a žabiek/ DENNÍČEK/ zajko, žabka;
12.3:
denníček u žabiek/ DENNÍČEK/ žabka;
9.3:
denníčky u lienok, zajkov, žabiek, mackov a myšiek/ DENNÍČEK/ lienka, zajko, žabka, myška a macko
1.3: denníček u mackov/ DENNÍČEK/ macko;

18.2: denníček u žabiek/ DENNÍČEK/ žabka;
17.2:
denníček u zajkov/ DENNÍČEK/ zajko;
16.2:
denníček u žabiek/ DENNÍČEK/ žabka;
11.2:
 denníček u kačičiek/ DENNÍČEK/ kačička;
4.2: denníček u kačičiek a žabiek/ DENNÍČEK/ kačička, žabka;

29.1: denníčky u myšiek a žabiek/ DENNÍČKY/ žabka, myška;
21.1: denníčky u myšiek, žabiek, lienok a zajkov/ DENNÍČKY/ lienka, zajko, žabka, myška;
13.1: denníček u kačičiek/ DENNÍČEK/ kačička;

11.12: denníček u zajkov/ DENNÍČKY/ zajko;
7.12:
denníčky u kačičiek, myšiek, žabiek, mackov a zajkov/ DENNÍČKY/ kačička, macko, zajko, žabka, myška;
4.12:
denníčky u kačičiek  myšiek/ DENNÍČKY/ kačička, myška;
2.12:
deníčky u kačičiek, mackov a zajkov/ DENNÍČEK/ kačička, macko, zajko;
27.11
: denníček u žabiek/ DENNÍČEK/ žabka;
25.11:
denníček u zajkov/ DENNÍČEK/ zajko;
23.11: 
denníček u žabiek/ DENNÍČEK/ žabka;
19.11:
denniček u zajkov/ DENNÍČEK/ zajko;
18.11:
denníček u mackov/ DENNÍČEK/ macko;
13.11: 
Toto sa učíme u lienok, zajkov, žabiek, mackov, kačičiek a myšiek;
13.11:
denníčky u zajkov a žabiek/ DENNÍČEK/ zajko, žabka;
11.11:
denníček u mackov/ DENNÍČEK/ macko;
4.11: 
denníček u mackov/ DENNÍČEK/ macko;
29.10:
denníček u mackov/ DENNÍČEK/ macko;
28.10:
denníček u žabiek/ DENNÍČEK/ žabka;
21.10: 
denniček u zajkov/ DENNÍČEK/ zajko;
20.10: 
denniček u zajkov/ DENNÍČEK/ zajko;
14.10:
denničky u mackov/ DENNÍČEK/ macko;
9.10:
Toto sa učíme u lienok, zajkov, žabiek, mackov a myšiek;
1.10:
Denníčky u žabiek a zajkov / DENNÍČEK/ žabka, zajko;
28.9:
Denníček u zajkov/ DENNÍČEK/ zajko
23.9: 
Denníčky vo všetkých triedach/ DENNÍČEK/ kačička, lienka, zajko, žabka, macko, myška
9.9: 
Denníček u lienok/ DENNÍČEK/ lienka
8.9: 
Denníček u zajkov/ DENNÍČEK/ zajko
6.9:
Denníčky vo všetkých triedach/ DENNÍČEK/ kačička, lienka, zajko, žabka, macko, myška