MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

Keď je škôlka doma

Keď je škôlka doma...

Keď je budkáčik doma a chce sa zabaviť, alebo ho rodičia potrebujú na chvíľu zabaviť, tu je niekoľko zaujímavých námetov.

Rodičom predškolákov odporúčame metódu "jedna práca denne pri stolíku". A je jedno, akú úlohu dieťaťu vyberiete, či omaľovánku, dopĺňačku, interaktívne úlohy, či prácu s didaktickou hračkou. Dôležité je, aby okrem osvojovania si nových vedomostí a zručností, získavalo návyk pravidelnej dennej prípravy na vyučovanie. 

AKO UČIŤ DOMA

ČASOPIS VRABČEK online

OMAĽOVÁNKY

PRACOVNÉ LISTY: zvieratká 
PRACOVNÉ LISTY: rôzne

ŽIVOTNÝ CYKLUS MOTÝĽA

POČÍTAME HMYZ 1.

POČÍTAME HMYZ 2.

GRAFOMOTORICKÉ LISTY

VZDELÁVACIE AKTIVITY

PEXESO-deti sveta

DETI NA IHRISKU

VLK a MACKO

PEXESO- zvieratká a mláďatká

CHVOSTÍKY

PREDLOŽKY

ZVIERATKÁ A POTRAVA

VÝTVARNÉ AKTIVITY

ZVIERATKÁ Z ODTLAČKOV RÚK A PRSTOV

KRESLENIE ZVIERATIEK PODĽA RUKY

ZVUKY ZVIERAT

ZVIERATKÁ SVETA

PEXESO-domáce zvieratká

PEXESO-deti sveta

PEXESO-hmyz

PEXESO-jarné kvietky

PEXESO-pri rybníku

VTÁČIKY našich lesov

PEXESO-mackovia

MEDVEDE-veľkosť

MEDVEDE-číselný rad

MEDVEDE-geometrické tvary

MALÝ-väčší-najväčší

MACKOVIA a medík

KOĽKO JE MACKOV?

PRVÁ HLÁSKA V SLOVE

PRAVÁ-ĽAVÁ

PRIRAĎOVANIE ČÍSEL

HÁDAJ, ČO PATRÍ K PÍSMENU

PASTELKA

ARCINBOLDO

INTERAKTÍVNE HRY
(časť ISCED O)

EDUWORLD
(tu nájdete aj množstvo zaujímavých článkov pre Vás rodičov)

ABC SKOLKA

MONTESSORI MATEMATIKA

FITSHAKER

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE

ROZPRÁVKY NA POČÚVANIE

VŠELIČO

NÁCVIK VIAZANIA ŠNÚROK

PUZZLE-dúha

PROTI NUDE

AKTIVITY S KOZMIXOM

PRECVIČOVANIE ZRAKOVEJ A SLUCHOVEJ DIFERENCIACIE

DETSKÝ PORTÁL 

DIDAKTA
Login: minedu@didakta.sk 
Heslo: MINEDU

AJ ZASPIEVAŤ SI TREBA :)