MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

Kvá-kvá, žabičky vám kvákajú,
všetky jabĺčka porátajú.
Koľko je ich v košíčku,
keď pridáme hruštičku.

Je tu nová básnička? A či dáka pesnička?
Skús to zistiť, mamička!

Čo sa dnes u nás dialo? Nebolo toho málo.
Aspoň niečo vám prezradíme z toho,
čo v škôlke zažijeme.