MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

TOTO SME MY ŽABKY

 

Trieda 4 - 5 ročných detí so zameraním na výtvarné činnosti
ŽabkoTriedne učiteľky
 Janka Redajová a Jarka Galiková