MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

TOTO SME MY ŽABKY

 

Trieda 3 - 4 ročných detí 
ŽabkoTriedne učiteľky
 Janka Redajová a Jarka Galiková 

 

Almášy Teo   Markušová Sofia
Andreszová Sára   Milecová Hana
Csáji Filip   Minariková Pavla
 Dienes Elizabeth  Peko Tomáš
Germanič Ivan   Senaj Lukáš
 Kilík Lili Natasha  Smolen Matej
Kompušová Sára   Šesták Tobias
Lacková Nela   Šust Albert
Leškanič Matúš   Turiková Laura
Liba Lukáš   Vitéz Matúš
  Vyrostko Juraj