MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

TOTO SME MY ŽABKY

 

Školský rok 2023/2024
6. TRIEDA
Trieda 4 - 5 ročných detí 
ŽabkoTriedne učiteľky
Janka Redajová
Jarka Galiková 
 
Almášy Teo  Leškanič Matúš
Andreszová Sára   Liba Lukáš
Balog Viktor Markušová Sofia
Csáji Filip  Minariková Pavla
 Dienes Elizabeth  Nagy Alexander
Germanič Ivan   Peko Tomáš
Kilík Lili Natasha   Senaj Lukáš
Kompušová Sára   Smolen Matej
Krosniczky Filip  Šesták Tobias
Kundľa Patrik   Turiková Laura
Lacková Nela   Vitéz Matúš