MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
lenka.adzimova@skol.kosice.sk
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155