MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

december: MEDOVNIKÁRSKA DIELNIČKA

Kedy? v decembri
Pre koho? pre  5-6 ročných budkáčikov
Koordinátorky projektu Mária Šninská a Alexandra Krnáčová
PLAGÁT
FOTOGRAFIE