MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

OZNAMY

Ešte máme v búdke miesto

Voľné miesto pre nových budkáčikov máme ešte v triedach detí do troch rokov a u 3-4 ročných detí.
Kto nestihol zápis, elektronickú žiadosť nájdete TU.

Dňa 29.6. sa konala malá búdkobrigáda.

Veľmi pekne ďakujeme za pomoc:
manželom Juraševským
a Smolenovým,
rodine Kotianovej
a pánom Klembarovi, Bábeľovi, Andrášikovi, Borzovi, Šustovi, Tomčíkovi, Leškovi, Miškovičovi, Turikovi, Šimkovi, Lucákovi, Forgáčovi a Bobákovi.

Títo rodičia presťahovali myšky a zajkov, urobili terénne úpravy na školskom dvore, vytvorili nové záhony na výsadbu drobného ovocia a kvetov, poprenášali obrie kvetináče z terás a priniesli množstvo pozitívnej energie a humoru.

Ď A K U J E M E !!!

Režim letnej prevádzky Materskej školy Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, Košice

OTVORENÉ: 1.7-31.7.2020
ZATVORENÉ: 3.8.-21.8.2020/ náhradná Materská škola Budapeštianska 1, Košice
ZNOVU OTVORENÉ s pokračovaním do nového školského roka: 24.-31.8.2020

2 % z ročnej dane

Vážení rodičia, aj tento rok môžete opäť rozhodnúť, kam budú smerovať dve percentá z Vašich daní. Rodičovské združenie BÚDKA 3 sa uchádza o Vašu priazeň a prosí Vás o tento podiel z Vašich daní. 

Rodičovské združenie má v pláne prostredníctvom týchto prostriedkov ďalej investovať do zlepšenia školského prostredia našich detí a to rekonštrukciou ostávajúcich troch šatní a umyvárok.               

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:
31.03.2020 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane.
30.4.2020 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane. 
Editovateľné tlačivo TU.                                                    
Uvedené dokumenty stačí doručiť do materskej školy a my sa postaráme o ich distribúciu na príslušné daňové úrady. 
Veríme, že okážete osloviť aj Vaše širšie okolie, známych, rodinu a priateľov a podporíte tak aktivity rodičovského združenia a školy.                                                            
Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

POZOR ZMENA

 § 22 zákona c. 67/2020 Z.z.:

(1) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov30)[1]  daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal  ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

(2) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť  zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov podľa osobitného predpisu najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie spôsobom podľa osobitného predpisu.                                         

Lucia Lucáková, predseda RZ BÚDKA 3

 UČÍME A HRÁME SA 

Rodičom predškolákov odporúčame metódu "jedna práca denne pri stolíku". A je jedno akú úlohu dieťaťu vyberiete, či omaľovánku, dopĺňačku, interaktívne úlohy, či prácu s didaktickou hračkou. Dôležité je, aby okrem osvojovania si nových vedomostí a zručností, získavalo návyk pravidelnej dennej prípravy na vyučovanie. 

AKO UČIŤ DOMA

ČASOPIS VRABČEK online

OMAĽOVÁNKY

PRACOVNÉ LISTY: zvieratká 
PRACOVNÉ LISTY: rôzne

ŽIVOTNÝ CYKLUS MOTÝĽA

POČÍTAME HMYZ 1.

POČÍTAME HMYZ 2.

GRAFOMOTORICKÉ LISTY

VZDELÁVACIE AKTIVITY

PEXESO-deti sveta

DETI NA IHRISKU

VLK a MACKO

PEXESO- zvieratká a mláďatká

CHVOSTÍKY

PREDLOŽKY

ZVIERATKÁ A POTRAVA

VÝTVARNÉ AKTIVITY

ZVIERATKÁ Z ODTLAČKOV RÚK A PRSTOV

KRESLENIE ZVIERATIEK PODĽA RUKY

ZVUKY ZVIERAT

ZVIERATKÁ SVETA

PEXESO-domáce zvieratká

PEXESO-deti sveta

PEXESO-hmyz

PEXESO-jarné kvietky

PEXESO-pri rybníku

VTÁČIKY našich lesov

PEXESO-mackovia

MEDVEDE-veľkosť

MEDVEDE-číselný rad

MEDVEDE-geometrické tvary

MALÝ-väčší-najväčší

MACKOVIA a medík

KOĽKO JE MACKOV?

PRVÁ HLÁSKA V SLOVE

PRAVÁ-ĽAVÁ

PRIRAĎOVANIE ČÍSEL

HÁDAJ, ČO PATRÍ K PÍSMENU

PASTELKA

ARCINBOLDO

INTERAKTÍVNE HRY
(časť ISCED O)

EDUWORLD
(tu nájdete aj množstvo zaujímavých článkov pre Vás rodičov)

ABC SKOLKA

MONTESSORI MATEMATIKA

FITSHAKER

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE

ROZPRÁVKY NA POČÚVANIE

VŠELIČO

NÁCVIK VIAZANIA ŠNÚROK

PUZZLE-dúha

PROTI NUDE

AKTIVITY S KOZMIXOM

PRECVIČOVANIE ZRAKOVEJ A SLUCHOVEJ DIFERENCIACIE

DETSKÝ PORTÁL 

DIDAKTA
Login: minedu@didakta.sk 
Heslo: MINEDU

AJ ZASPIEVAŤ SI TREBA :)

 Čo potrebuje budkáčik v škôlke?

-prezuvky s uzavretou pätou a bielou podrážkou, nie crocsy
-malý uteráčik
-dievčatká hrebeň
-pyžamko
-plastový pohár označený menom
-náhradné oblečenia uložené v skrinke, ak by si dieťa zmočilo rukávy, alebo sa stala "nejaká zrada s toaletou"
-posteľnú bielizeň: obliečku na paplón veľkosti 120x90cm; obliečku na vankúš veľkosti 35x45 cm; myšky aj napínaciu plachtu, ako do detskej postieľky.
Toto je potrebné priniesť v prvý deň nástupu do materskej školy. O ostatnom vás budú pani učiteľky informovať na triednom aktíve.
Hygienické a výtvarné potreby zabezpečujem škola z členského prispevku Rodičovského združenia BÚDKA 3.

Vážení rodičia, 

prosíme vás o súčinnosť pri ochrane školského dvora.
NIEKTO zlomil ihličnatý strom.
NIEKTO vytrhal všetky zabetónované dopravné značky zo zeme.
NIEKTO zničil zhmľovač.
NIEKTO povynášal paletové lavice mimo areál školského dvora.
NIEKTO vytrhal ďalšie dosky z autíčka.
NIEKTO nechal na dvore porozbíjané fľaše, ohorky a množstvo neporiadku.
Tí z vás, ktorí majú z okien svojho bytu výhľad na školský dvor, prosím, upovedomte políciu o pohybe v uzamknutom priestore, kde je zákaz vstupu. Pomôžte prosím, dolapiť NIEKOHO, kto neustále marí naše a vaše úsilie o slušný priestor pre deti.

Ďakujeme. 

ĎAKUJEME
dvom mamičkám, ktoré nechcú byť menované, za finančný príspevok na nákup sadení;
pánovi Lonščákovi za výrobu HMYZIEHO HOTELU;
Majzovcom za výtvarný a edukačný materiál;
Tomčíkovcom za skrinku a boxi na odkladanie hračiek pre zajkov;
pánovi Choreňovi za opakovanú dezinfekciu ozónom v triedach a prislúchajúcich miestnostiach;
pánovi Majzovi za ukážku práce záchranárov;
Gallovcom za hračky pre lienky;
pani Miňovej za papiernické potreby;
pánovi Choreňovi za dezinfekciu ozónom v triedach a prislúchajúcich miestnostiach;
pánovi Cilymu za počítač pre žabky;
rodine Juraševskej za remeselnícke práce  a dekorácie pre žablky;
rodine Matisovej za CD-čka pre žabky;
pani Balážovej za lopty a stavebnice pre žabky;
rodine Lucákovej za lízatka pre všetky deti do mikulášskych balíčkov;
pani Juraševskej za oriešky do mikulášskych balíčkov;
dedkovi Balažovi za sprostredkovanie za úžasného výletu na Alpinku veterán autobusom pre žabky;
pánovi Maťašovskému za pomoc za pri pokládke koberca v mackotriede;
pani Juraševskej za mikulášske vrecúška pre všetkým budkáčikom, čakajú kým ich Mikuláš naplní;
pani Nepelovej, Matejíčekovej, Tóthovej a Kardošovej za výtvarný materiál a hračky pre kačičky;
pánovi Kurtovi za remeselné práce pre BÚDKU;
Bobákovcom za plastelínu pre lienky;
Tomčíkovcom za spoločenské hry a knihy;
pani Malíkovej za edukačnú hru pre žabky;
pani Machovej za diáre;
rodine Miňovej za papiernictvo a hračky;
rodine Juraševskej za oriešky do mikulášskych balíčkov;
pánovi Lonščákovi za to, že vyrobil pre kačičky vtáčiu búdku.