MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

Vedieť, čo treba, je dôvod pravý,
prečítať si naše správy.

Kto chce búdku okrášliť,
nech sa pridá k nám...

Aby sme sa v Búdke krajšie mali,
oteckovia, mamky, babky pomáhali.