MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

apríl: DOBRÝ SLUHA A ZLÝ PÁN I.

Kedy?  
Kde? v telocvični 
Pre koho? pre mladších budkáčikov
Príprava projektu  
PLAGÁT 
FOTOGRAFIE 

 

Mnohé veci okolo nás nám slúžia, avšak len vtedy, keď s nimi vieme zaobchádzať. A práve tie veci, ktoré dokážu rôzne zázračné veci deti veľmi lákajú. Ako sa čo používa, pre koho je ihla alebo zápalky dobrým sluhom a pre koho znamenajú veľké nebezpečenstvo o tom deti poučí malý pokušiteľ čertík. A ten už na všeličo doplatil. Projekt rozširuje poznatkový systém detí o okolitej realite a elementárnej ochrane pred potencionálnym nebezpečenstvom.