MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

máj: POZNAJ SVOJE MESTO

 

Kedy?  
Kde? v centre mesta
Pre koho? pre 5-6 ročných zajkov, mackov a myšky
Cestovné 2,- €/ doprava vlastným autobusom
Organizačbé zabezpečenie školskej akcie Lenka Adzimová
Príprava projektu  

 

Aby deti poznali mesto, v ktorom žijú, aby poznali najznámejšie historické budovy v meste a zároveň sa dozvedeli niečo z ich histórie a spoznali legendu, ktorá sa k nim viaže, aby si vedeli vážiť starobylé budovy a aby získali patričnú hrdosť na to, že sú Košičanmi, na to je zameraný projekt : „Poznaj svoje mesto“. Najprv sa predškoláci v škôlke prostredníctvom encyklopédií a obrázkových kníh o meste oboznámia s problematikou a následne to, čo našli na obrázkoch, si obzrú v skutočnosti.