MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

JÚN: HĽADANIE DÚHOVÉHO POKLADU

Kedy?  

 v 22. kalendárnom týždni

Vzhľadom k tomu, že triedy sú v skupinovej izolácii, nebudú sa aktivity "Dúhového týždňa" organizovať pre všetky deti súčasne, ale po triedach. A tak aj termíny jednotlivých zážitkových akcií má každá trieda v budúcom týždni vlastné.

Kde? toto neprezradíme...
Pre koho? pre všetkých budkáčikov
Príprava projektu Jana Krompaščíková, Drahoslava Balogová, Magdaléna Timková, Janette Klasovská, Mária Šninská, Adriana Padarasová, Jamila Galiková, Jana Redajová, Gabriela Šimková, Eleonóra Koláriková, Daniela Pritzová, Beáta Timková


Nájsť poklad v celom veľkom areály BÚDKY 3, a možno nielen tam, je veru náročná výzva.  Skupinky detí so vzrušením v očiach, napätím v hlase a nervozitou v správaní behajú hore - dole, vpravo - vľavo a zbierajú indície. Z roka na rok je to však náročnejšia výzva aj pre pani učiteľky. Kde ho skryť tak, aby bolo pre deti hľadanie skutočne zážitkom?

APP.: ktorýsi dúhový týždeň bol poklad nájdený na strome.