MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

jún: DÚHOVÉ PODOBENKY

Termín fotenia  
Téma fotenia Skupinové koncoročné fotenie celých tried
Veľkosť/ cena fotografie 13x18/ 1,50 €

 

Oblečenie ľubovoľné.
Zápisné hárky nájdete v šatniach tried.