MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

ŠÚPOLIARSKA DIELNIČKA

 Vedúce remesla  Jarka Galiková a Janka Redajová
 Zameranie  remeselná dielnička tradičného remesla ŠÚPOLIARSTVO
Pre koho? pre 5 - 6 ročných budkáčikov
 Čas realizácie  november
 Miesto realizácie  výtvarný ateliér

 

Po úvodnom stretnutí detí z prípravných tried,  na ktorom sa spoločne oboznámia s históriou výrobkov vyrábaných zo šúpolia formou slovného výkladu a prezentácie „Tradičné remeslá“ - výroba zo šúpolia, budú deti pracovať po skupinách v počte 5 – 6 detí, na základe podrobnej inštruktáže a s pomocou učiteľky. Množstvo šúpolia, s ktorým budú pracovať si namočia do teplej vody, aby zmäklo, šúpolie je tak ohybné a dobre sa s ním pracuje (nespotrebované šúpolie sa opäť vysuší, aby bolo pripravené na ďalšie použitie). Z namočeného šúpolia sa vytlačí voda a do času použitia sa prikryje vlhkým uterákom.  Následne sa zo šúpoľového listu odstrihne tvrdý okraj, ktorý vyrastal z klasu, na oboch koncoch sa krátko nastrihne a po dĺžke roztrhne na 3 – 4 prúžky.

 

Z takto pripravených listov budú deti zhotovovať výrobky (vtáčiky, zvieratká, bábiky, anjelikov, ozdoby na stromček ...) viazaním, pletením, tvarovaním, a dopĺňaním o ďalšie prírodné materiály.