MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

TKÁČSKA DIELNIČKA

 Vedúce remesla  Eleonóra Koláriková a Bc. Gabriela Šimková
 Zameranie  remeselná dielnička tradičného remesla TKÁČSTVO
Pre koho? pre 5 - 6 ročných budkáčikov
 Čas realizácie január
 Miesto realizácie  výtvarný ateliér

 

Priblíženie technológie tradičnej pracovnej techniky – tkania,  na úvodnom stretnutí, ktoré deti absolvujú frontálne a pozrú v krátkom videu tradičný postup tkania. Spôsob výroby látky im priblíži tiež rozprávka „Krtko a nohavičky“.

Vysvetlenie pracovných postupov: učiteľka predvedie deťom postup práce.

Deti pretkávajú bavlnenú striž cez osnovu nití na detských krosnách, ktorú majú už vopred pripravenú.

V závislosti od šikovnosti detí a ich záujmu, si môžu utkať náramok, alebo obrúsok na jednom stretnutí, kde sa zúčastní maximálne 5 detí, kvôli možnosti individuálneho prístupu.