MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

VANDROVKA

Kedy? celoročne
Pre koho? pre všetkých budkáčikov
Koordinátroky projektu triedne učiteľky

 

Vandrovka je putovanie triedneho maskota od jedného kamaráta k druhému. Pred každým víkendom si stále jedno dieťa nesie triedneho panáčika domov. Každý panáčik má svoje meno, ktoré mu vybrali deti a zapísali do rodného listu. Panáčik má na chrbáte plecniačik, v ktorom si nosí zápisniček. Do neho mu gramotní členovia rodiny zapíšu, čo cez víkend prežil. Z tohto víkendovníčka potom pani učiteľka každé pondelkové ráno číta deťom počas ranného kruhu, pričom ten čo ho doma mal, čítanie dopĺňa vlastným rozprávaním.