MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

ŠKÔLOČKA

Kedy? každú stredu v týždňoch 20.3.-24.4.2024
od 9:00 do 10:00 hod.
Kde? vchod z dolného dvora
Pre koho? pre našich budúcich budkáčikov
Čo je potrebné si priniesť? prezúvky a pre mamičku a dieťatko a 2,- €
Čo je potrebné predtým urobiť? e-mailom nahlásiť účasť na daný deň
FOTOGRAFIE
 
Stretnutia v škôlke je názov adaptačného programu pre budúcich škôlkárov, ktorý realizuje pedagogický zbor Materskej školy Budapeštianska 3 v Košiciach pre deti, ktoré sa ešte len chystajú materskú školu navštevovať, teda deti vo veku od dvoch do troch rokov. Cieľom tohto projektu je oboznámiť drobčekov – našich budúcich škôlkarských kamarátov a ich rodičov s prostredím materskej školy, s náplňami jednotlivých edukačných aktivít, zameraním školy, jej interiérovým vybavením i samotnými zamestnancami, s ktorými sa budú v budúcnosti stretávať.
Pravdu povediac, keď sme program vo februári 2004 otvárali, čakali sme zo päť zvedavých mamičiek a ich detičiek. Aké však bolo naše prekvapenie, keď sa ich tu hneď po prvýkrát zišlo vyše dvadsať. A veru bolo sa čo obracať. Malých zvedavcov všetko zaujímalo, všetko chceli pozrieť, všetko chytiť. A ako sa tešili z nových riekaniek, básničiek a pesničiek... Milé bolo sledovať participáciu mamičiek, detí a učiteliek v spoločnej snahe spolu sa zahrať a obveseliť. Neskôr pribudlo k týmto základným aktivitám aj cvičenie, kreslenie, modelovanie, hudobno – pohybové hry a maňuškové scénky.

Šesť stried po sebe (20.3.-24.4.2024), vždy od 9:00 do 10:00 hod., vždy v inej triede nájdu budúci škôlkari nielen novú hru a nových kamarátov, ale aj inú dvojicu kolegýň učiteliek, ktoré sa dôsledne vopred pripravujú, aby sa škôlkychtivým detičkám v „búdke3“ páčilo.

Škôločky sa môže zúčastniť dieťa, ktoré do 31.8.2024 dosiahne vek minimálne dvoch rokov v sprievode jednej dospelej osoby.

Prax ukazuje, že táto aktivita pomáha v septembri týmto novým deťom smelšie a bez slzičiek cupitať do škôlky a umožní mamičkám nerušene venovať sa svojej práci s myšlienkou, že ich dieťatko je šťastné, veselé a v dobrých rukách.

Záujem o účasť, prosíme, nahlásiť e-mailom najneskôr jeden deň pred konaním každého konkrétneho stretnutia.