MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

ANGLIČTINA

Vedúci Mgr. Júlia Křenická
Zameranie výuka anglického jazyka
Miesto jazyková učebňa
Čas  štvrtok 14:30-15:30 hod.
Cieľová skupina 4-6 ročné deti
 
Počet detí v jednej skupine je 12. Deti sa hravou formou učia základné slová v cudzom jazyku. Počas hodiny hovoria len v anglickom jazyku. Základnými metódami práce sú hry, piesne, básne, počúvanie nahrávok v anglickom jazyku a omaľovánky. V závere stretnutia si deti utvrdzujú poznatky v pracovných listoch. Na domácu prípravu lektorky poskytujú slovník aktuálne osvojených anglických výrazov na precvičovanie. V máji sa rodičia majú možnosť zúčastniť otvorenej hodiny . Poznatky z celoročných stretnutí s angličtinou potom uplatnia v pokračovacích lekciách v ďalšom školskom roku v materskej škole i v základnej škole.