MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

POLÍČKO

Záhrada je pre dieťa miesto, kde môže pochopiť zákonitosti prírody.

Dieťa často nechápe, odkiaľ sa berie jedlo v supermarkete a nevie si niekedy vôbec predstaviť, koľko námahy je potrebné vynaložiť na dopestovanie ovocia, zeleniny, či kvetov.

Deti sa túžia rýpať v zemi, ovoniavať, ochutnávať a spoznávať. A tiež rady pomáhajú pri rôznych prácach. Od semienka až po zber sa naučia starať sa o svoje rastlinky, pestovať ich a aj ich jesť. Celý proces prináša pozitívnu skúsenosť učenia sa metódou pokusu a omylu. Pestovanie je činnosť, ktorá sama osebe prináša spokojnosť. Deti vďaka tejto činnosti nadobúdajú množstvo nových zručností:

  • urobia si výsadbový plán a plán prác na políčku (k týmto denníčkom sa radi neskôr vracajú a konfrontujú zápisy s výsledkom);
  • vytvárajú záhony rôzneho tvaru, pripravujú pôdu, upravujú terén, kopú, hrabú rýľujú, vyvážajú fúrikmi, spoznávajú náradie;
  • učia sa pozorovať počasie, vzťahy medzi teplom, svetlom a vodou a prispôsobovať mu práce na políčku a ochranu rastlín;
  • spoznávajú fázy života rastliny od semienka po zber, ich životné potreby, úžitok, časti rastliny, naučia sa, že rastliny potrebujú dostatok priestoru na to, aby sa mohli dobre vyvíjať;
  • vytvárajú herbáre a fotodokumentáciu;
  • starajú sa o kompost, vytvárajú hmyzie hotely;
  • učia sa vytrvalosti, zodpovednosti, trpezlivosti a nadobúdajú schopnosť vydržať pri určitej aktivite;
  • uvedomujú si zodpovednosť za živý organizmus, to, že rastliny treba polievať, plieť, hnoji, prekypriť, že bez ľudskej pomoci a starostlivosti sa rastlinkám dariť nebude;
  • dozvedia sa ako zeleninu, ovocie a bylinky možno spracovať, učia sa novým chutiam, či technológii pečenia ovocného koláča, zavárania, varenia lekváru, nakladania kyslej kapusty, príprave bylinkového čaju ...
  • osobný vklad podporuje ich enviromentálne cítenie v širokom kontexte.

 

Odmenou im sú nielen plnohodnotne prežité chvíľky, ale aj úroda, ktorú si dopestujú. Popri mnohým výhodám, hlavnou výhodou práce v záhrade ostáva spoločne strávený čas a interakcia celej skupiny detí. Políčko buduje puto medzi deťmi a vytvárajú trvalé spomienky. Pri práci v záhrade sa dá aj úprimne s deťmi porozprávať. Zatiaľ čo deti získavajú vzťah k pestovaniu, my sa z rozhovorov dozvieme, čo si myslia, čo sa im páči a nepáči. 

ČLÁNKY O TOM, AKO VZNIKALO POLÍČKO

Nápad

Vyhrňme si rukávy

Pridaj ruku k dielu

Políčko sa narodilo