MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

NEZÁBUDKA

Vedúca: Alexandra Lukáčová
Zameranie: detský spevácky zbor
Pre koho: pre 5 - 6 ročných budkáčikov
Miesto telocvičňa

 

Poznáme jedno kúzlo maličké,

ktoré je skryté v peknej pesničke.

Pesnička urobí deň krajším,

vyčarí úsmev v každej tváričke.

V hrdielkach máme hrkálky,

ktoré je počuť do diaľky.

V srdiečku nás hrejú ako plamienky.

Spievajte si, veľkí aj vy malinkí.

 

Deti si v speváckom zbore utvárajú pozitívny vzťah k spevu a k hudbe prostredníctvom citového zážitku, ktorý majú z počúvania hudby i z prežívania vlastnej hudobnej aktivity. V rozličných hravých formách uplatňujú fantáziu a vynaliezavosť v rytmizácii a melodizácii, utvárajú si predstavy o postupe melódie, učia sa vyjadrovať pocity vyvolané prežívaním hudby. Postupne sa učia spievať intonačne presne, rytmicky a dynamicky správne, spievať s melodickým a harmonickým sprievodom, pohotovo reagovať na dirigentské gestá.

Fotogaléria z činnosti krúžku: