MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

NARODENINY

 Ako to prebieha

Na začiatku školského roka urobia triedne učiteľky prehľadný kalendár, do ktorého zaznačia dni narodenín jednotlivých detí.

S rodičmi prekonzultujú priebeh narodeninového dňa. Týždeň pred oslavou narodenín sa rodičia s učiteľkou dohodnú o celej organizácii dňa, o výbere ovocia a zeleniny, o výzdobe triedy a o celom materiálnom zabezpečí oslavy.

Deň pred narodeninami poskytne rodič učiteľkám fotografie dieťaťa z detstva od narodenia a rôzne zážitky zo života, ktoré učiteľka spracuje do príbehu  a balóny na výzdobu triedy.

Deti popoludní spolu vyzdobia triedu, tak aby bola pripravená na nasledujúci deň. Učiteľka vypíše na narodeninovú tabuľu meno oslávenca.

V deň narodenín ráno rodič prinesie dohodnuté suroviny na narodeninovú oslavu – výlučne ovocie, zeleninu, ovocné džúsy a cereálne výrobky.
Deti pod vedením učiteľky pripravia stoly, prikryjú ich obrusmi a dekoráciou určenou len na tento deň . Postupne na každé miesto dávajú hotové výrobky a  šaláty z ovocia a zeleniny.

Samotná oslava začína, keď sa deti posadia do kruhu, oslávenec je uprostred. Oslávenec si sadne do narodeninového kresielka, deti mu zaspievajú narodeninovú pesničku a pani učiteľka rozpráva formou rozprávky jeho príbeh od narodenia až doposiaľ, zároveň sa porozprávajú o vystavených fotografiách.

Oslávenec potom pozve všetkých svojich hostí k narodeninovému stolu, kde deti dbajú ma dodržiavanie návykov kultúrneho stolovania. Oslávenec sfúkne symbolickú sviečku a pripije si džúsom alebo šťavou so svojimi kamarátmi. Oslavu zavŕšia tancom, prípadne hudobno-pohybovými hrami.

Na pamiatku tejto škôlkarskej oslavy ostanú v denníčku triedy na tejto stránke fotografie.