MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

TOTO SME MY MYŠKY

Trieda 5 - 6 ročné detí
MyškoTriedne učiteľky
Daniela Pritzová a Beáta Timková