MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

TOTO SME MY MYŠKY

  

Školský rok 2023/2024
4.TRIEDA
Trieda 5 - 6 ročných detí 
MyškoTriedne učiteľky
Daniela Pritzová
Beáta Timková
 
Adamková Emma Koščo Maroš
Bobák Bruno Maťašovská Lea
Boldyžárová Viktória Miškovičová Olívia
Fábryová Michaela  Mišo Štefan
Feranecová Anita Pavliková Emma
Figmigová Tamara  Sekeľská Nikola
Hanzelová Stela Sotáková Tamara
Jesenská Alexandra Olívia  Strojná Petra
Kardasová Natália Tomášová Kristína
Kardoš Micha Vangorová Ema
Kosť Martin Žiga Damián