MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

TOTO SME MY MYŠKY

Trieda detí do troch rokov
MyškoTriedne učiteľky
Daniela Pritzová, Beáta Timková, PaedDr. Lenka Adzimová

 

Adamková Emma Koščo Maroš
Bobák Bruno Maťašovská Lea
Boldyžárová Viktória Miškovičová Olívia
Figmigová Tamara Mišo Štefan
Halás Teodor Senaj Lukáš
Hanzelová Stela Sotáková Tamara
Jarkovský Richard Tomášová Kristína
Jesenská Alexandra Olívia Vangorová Ema
Kosť Martin Vargová Katarína