MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLE

 

ZRIAĎOVATEĽ

Mesto Košice

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA

Ing. Jaroslav Polaček

VEDÚCA ODDELENIA ŠKOLSTVA

 Mgr. Beáta Lopušniaková

RIADITEĽKA ŠKOLY

PaedDr. Lenka Adzimová

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ŠKOLY

Jarmila Galiková

PREDSEDNÍČKA RADY ŠKOLY

Jana Redajová

PREDSEDNÍČKA ODBOROVÉHO ZVÄZU ZAMESTNANCOV

Beáta Timková

PREDSEDNÍČKA RADY RODIČOV RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA ŠKOLY

JUDr. Oľga Jesenská

KAPACITA ŠKOLY

135 detí

TRIEDY V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

triedne učiteľky

1.trieda/ 2 - 6 ročné veveričky

Mária Šninská 

 

Bc. Alexandra Krnáčová

2.trieda/ 5 - 6 roční mackovia

Mgr. Lenka Grofová

 

Eleonóra Koláriková

3.trieda/ 3 - 4 ročné lienky

Magdaléna Timková

 

 Janette Klasovská

4.trieda/ 5 - 6 ročné myšky

Daniela Pritzová

 

Beáta Timková

5.trieda/ 2 - 3 roční zajkovia

Mgr. Michaela Poradová

 

Adriana Padarasová

 

PaedDr. Lenka Adzimová

6.trieda/ 4 - 5 ročné žabky

Jarmila Galiková

 

Jana Redajová

HOSPODÁRKA ŠKOLY

Silvia Kalafusová

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI

Veronika Vašková, Kvetoslava Mertinková, Mária Trojčáková a Mária Bérešová

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Marta Jašková

ZAMESTNANCI ŠKOLSKEJ KUCHYNE

Emília Pavlovičová, Agnesa Harmanová, Martina Fiačanová

Z    H I S T Ó R I E

 

Slávnostné otvorenie materskej školy

31.8.1989
Predošlé vedenie:

1989-1991: Vlasta Pavlová

1991-1995: Eva Gaľová

1995-2004: Vlasta Pavlová

od 2004: PaedDr. Lenka Adzimová

Prepožičanie čestného názvu škole:

24.9.2010