MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLE

 

ZRIAĎOVATEĽ

Mesto Košice

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA

Ing. Jaroslav Polaček

VEDÚCA REFERÁTU ŠKOLSTVA

 Mgr. Alžbeta Tamásová

RIADITEĽKA ŠKOLY

PaedDr. Lenka Adzimová

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ŠKOLY

Alexandra Lukáčová

VEDÚCA METODICKÉHO ZDRUŽENIA ŠKOLY

Mária Šninská

PREDSEDNÍČKA RADY ŠKOLY

Jarmila Galiková

PREDSEDNÍČKA ODBOROVÉHO ZVÄZU ZAMESTNANCOV

Beáta Timková

PREDSEDNÍČKA RADY RODIČOV RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA ŠKOLY

RNDr. Michaela Hauksová

KAPACITA ŠKOLY

135 detí

TRIEDY V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

triedne učiteľky

1.trieda/ zajko: 5  6 ročné deti

Adriana Padarasová

 

Mária Šninská

2.trieda/ macko: 3  6 ročné deti

Alexandra Lukáčová

 

Eleonóra Koláriková

3.trieda/ myška: 3  6 ročné deti

Daniela Pritzová

 

Beáta Timková

4.trieda/ žabka: 3 až 4 ročné deti

Jarmila Galiková

 

Jana Redajová

5.trieda/ lienka: deti do toch rokov

Magdaléna Timková

 

Janette Klasovská

 

Lenka Adzimová

 6.trieda/ kačička: 3 až  4 ročné deti

Jana Krompaščíková

 

Mgr. Martina Fedorová

HOSPODÁRKA ŠKOLY

Silvia Kalafusová

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI

Monika Gyesková, Kvetoslava Mertinková, Mária Trojčáková a Mária Bérešová

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Marta Jašková

ZAMESTNANCI ŠKOLSKEJ KUCHYNE

Emília Pavlovičová, Agnesa Harmanová
a Marta Stromková

Z    H I S T Ó R I E

 

Slávnostné otvorenie materskej školy

31.8.1989
Predošlé vedenie:

1989-1991: Vlasta Pavlová

1991-1995: Eva Gaľová

1995-2004: Vlasta Pavlová

od 2004: PaedDr. Lenka Adzimová

Prepožičanie čestného názvu škole:

24.9.2010