MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLE

 

ZRIAĎOVATEĽ

Mesto Košice

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA

Ing. Jaroslav Polaček

VEDÚCA ODDELENIA ŠKOLSTVA

 Mgr. Beáta Lopušniaková

RIADITEĽKA ŠKOLY

PaedDr. Lenka Adzimová

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ŠKOLY

Jarmila Galiková

VEDÚCA METODICKÉHO ZDRUŽENIA ŠKOLY

Mária Šninská

PREDSEDNÍČKA RADY ŠKOLY

Jarmila Galiková

PREDSEDNÍČKA ODBOROVÉHO ZVÄZU ZAMESTNANCOV

Beáta Timková

PREDSEDNÍČKA RADY RODIČOV RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA ŠKOLY

Lucia Lucáková

KAPACITA ŠKOLY

135 detí

TRIEDY V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

triedne učiteľky

1.trieda/ 5 - 6 ročné kačičky/ trieda so zameraním na HV

Jana Krompaščíková

 

 Mgr. Drahoslava Balogová

2.trieda/ 5 - 6 ročné lienky

Magdaléna Timková

 

Janette Klasovská

3.trieda/ 4 - 5 roční zajkovia

Mária Šninská 

 

Adriana Padarasová

4.trieda/ 3 - 4 ročné myšky

Daniela Pritzová

 

Beáta Timková

5.trieda/ 3 - 6 roční mackovia 

Eleonóra Koláriková

 

 Bc. Gabriela Šimková

6.trieda/ maličké 2 - 3 ročné žabky/ trieda so zameraním na VV

Jarmila Galiková

 

Jana Redajová

 

PaedDr. Lenka Adzimová

HOSPODÁRKA ŠKOLY

Silvia Kalafusová

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI

Monika Gyesková, Kvetoslava Mertinková, Mária Trojčáková a Mária Bérešová

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Marta Jašková

ZAMESTNANCI ŠKOLSKEJ KUCHYNE

Emília Pavlovičová, Agnesa Harmanová
a Monika Raczková

Z    H I S T Ó R I E

 

Slávnostné otvorenie materskej školy

31.8.1989
Predošlé vedenie:

1989-1991: Vlasta Pavlová

1991-1995: Eva Gaľová

1995-2004: Vlasta Pavlová

od 2004: PaedDr. Lenka Adzimová

Prepožičanie čestného názvu škole:

24.9.2010