MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

11.a 13.6: BUDKADÉMIA

Kedy?  11. a 13. 6. 2024
Kde? v átriu
Pre koho? pre všetky búdkarske rodiny a všetkých, ktorí sa cítia byť budkáčikmi
Príprava projektu všetci pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci
FOTOGRAFIE bezplatne pre všetkých rodičov poskytol otecko Tomáš Puškáš. Ďakujeme!

 

Každý budkáčik má počas školského roka jeden deň, ktorý patrí iba jemu. Je oslávencom, ktorý nemusí upratovať hračky, ktorého si všetci uctievajú, blahoželajú mu a snažia sa mu splniť všetky priania. 15.mája je svetový deň rodiny. A keďže naša búdka drží ochrannú ruku nad zvieracími rodinkami zajkov, myšiek, mackov, žabiek, kačičiek a lienok a chtiac-nechtiac vstupuje aj do rodín našich budkáčikov, tento deň patrí BÚDKE. Vždy v nepárnom kalendárnom roku sa v tento májový deň všetci stretneme v átriu: budkáčikovia, pani učiteľky aj rodiny budkáčikov a máme parádnu oslavu. Budkáčikovia ukážu v slávnostnom programe, čo sa naučili. Je oslavou kamarátstva a taktiež je to spôsob, ako poďakovať v deň rodiny rodinám budkáčikov za spolupatričnosť, spolusúznenie a pomoc BÚDKE. Potlesk, smiech a veselá vrava sa ozýva v našom amfiteátri do samého večera. Tak príďte na Slávnostnú školskú akadémiu: BÚDKAdémiu! Neoľutujete.