MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

12.10: ČAROVANIE SO VZDUCHOM

Kedy? 12.10.2023, dopoludnia
Kde? v telocvični
Pre koho? pre všetkých budkáčikov
Projekt pripravili: Magdaléna Timková a Daniela Pritzová
PLAGÁT
FOTOGRAFIE

 

Aj na púšťanie šarkanov je potrebná dôsledná príprava.
Dôležité je urobiť projekt a schému, vymyslieť dizajn pre nový lietač.
Vyrobiť ho a v zábehu "vychytať muchy".
Kondične sa pripraviť na preteky s vetrom.
A v neposlednom rade sa na vietor pripraviť aj po stránke vedeckej.
Čarovanie so vzduchom je pojednávanie o tom, čo je vzduch, čo dokáže a ako ho skrotiť.
Bádateľské aktivity pripravené pre všetkých budkáčikov prezradia mnohé nielen o tom vzduchu, ktorý poháňa šarkany.