MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

12.3: ENIKY-BENIKY

 Kedy?  12.3.2024
 Kde?  v telocvični
 Pre koho?
dopoludnia pre všetkých budkáčikov;
o 16:00 pre odvážnych recitátorov a ich rodinných príslušníkov
Príprava projektu                               Lenka Adzimová
PLAGÁT 

FOTOGRAFIE 

 
Na trón si dnes knižky posadali,
žeby radi v marci kraľovali.
A počuť si žiadali,
či detičky dobre počúvali,
keď im veľkí rozprávočky
aj básničky predčítali.
 
No a preto detičky, potrápte si hlavičky.
Spomeňte si, čo a kedy 
od tetušky abecedy
spoznali ste nedávno
eniku be beniku
povedzte to bez ostychu 
všetkým vôkol na okolo,
aby ľudom jasné bolo,
aké kliky biky bé
detičky ste šikovné.
 
Eniky-beniky je školská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí predškolského veku. Dieťa do súťaže zapisuje do 8.3.2024 jeho zákonný zástupca.
Súťažiť môže s ukážkou prozaickou i poetickou v rozsahu max. 2 min., ktorú sa naučilo doma, nie v materskej škole.
V prípade pochybností, konzultujte výber diela s triednymi učiteľkami.