MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

16.-27.9: PREDPLAVECKÝ VÝCVIK

Kedy?  16.-27.9.2019
Pre koho? 5 - 6 ročných budkáčikov
Cena:  54,- eur
Príprava projektu Lenka Adzimová
Realizuje Plavecká škola AQUA

 

Tento kurz je určený pre deti predškolského veku. Cieľom kurzu je získať u detí kladný vzťah k vode. Naučiť deti dýchať do vody, ponárať sa a získať základné plavecké pohyby s nadľahčovacími pomôckami aj bez pomôcok. Niektoré deti  dokážu po absolvovaní kurzu samostatne plávať. Kurz nemá za cieľ naučiť deti samostatne plávať. Tento kurz je určený pre skupinovú výuku detí prostredníctvom materskej školy. V prípade, že rodič chce dieťa nosiť samostatne v doobedňajších hodinách, je možné sa po dohode zaradiť do skupinového kurzu. Predplavecký kurz obsahuje základné plavecké návyky, dychové cvičenia, plaveckú predprípravu spôsobu prsia, oboznámenie sa so spôsobmi kraul, znak, motýlik a skokom do vody. Jeho cieľom je naučiť deti nebáť sa vody, veselo v nej šantiť, prekonať strach z ponorenia sa, ale väčšina našich šikovníčat zvládne aj začiatky plávania. Profesionálni lektori majú bohaté skúsenosti s prácou s deťmi a prispôsobujú sa ich individuálnemu výukovému tempu a odvahe. Formou hier vo vode a s vodou utvárajú dobrý základ k úplnému zvládnutiu tejto pohybovej kompetencie a radosti z o svojich úspechov. Na záver výcviku absolvujú deti preteky v plávaní a dostanú Mokré vysvedčenie.

POKYNY K PREDPLAVECKÉMU VÝCVIKU

1.Deti si prinesú v plecniaku (nie igelitovej taške) zabalené tieto veci:

plavky,

osušku – označenú menom,

kúpaciu čiapku,

prezuvky – vhodné na mokré prostredie – vsuvky,

čiapku -  klasickú na ochranu hlavy,
keď deti výjdu vonku po plávaní,

igelitové vrecko na mokré veci.

2.Podľa usmernenia organizátora predplaveckej prípravy je prísne zakázaná konzumácia akýchkoľvek potravín vo všetkých priestoroch krytej plavárne, preto Vás prosíme, aby ste deťom do plecniakov nebalili sladkosti, malinovky ani nič podobné.

4.Dievčatkám môžete pribaliť(resp. odovzdať pani učiteľke do opatery) aj fén vlasy. Na plavárni sú k dispozícii len 2 ks pre všetkých.

5.Prosíme Vás o podpis informovaného súhlasu
a bezinfekčnosti.

6.Deti, ktoré nie sú prihlásené na predplavecký kurz budú v čase výcviku zaradené dočasne do iných tried. Do 8:00 sa schádzajú a po 15:00 hod. sa rozchádzajú zo svojich tried

7.Prosíme Vás, aby deti, ktoré sú prihlásené na kurz boli v materskej škole najneskôr o 7:30 hod.

Ďakujeme.