MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

16.4: KVAPKA

Kedy?  16.4.2024 dopoludnia
Kde? v telocvični
Ppre koho? pre 4-5 a 5-6 ročných budkáčikov 
Príprava projektu  Alexandra Krnáčová, Lenka Grofová
PLAGAT
FOTOGRAFIE

 

"Kvapka" je názov školského projektu, ktorý je zameraný na ochranu vodných tokov, pomôže deťom vysvetliť kolobeh vody v prírode, ako vzniká dúha, pochopiť význam vody pre život človeka a planétu vo všeobecnosti, naučia sa, čo vodu znehodnocuje a dozvedia sa veľa nového nielen o vode, ale aj o ochrane životného prostredia. Staršie deti sa vyberú na environmentálna vychádzku k blízkym vodným tokom. Počas cesty budú plniť úlohy prostredníctvom ekohier.