MS budka

Kontakt

Budapeštianska 3, 04013 Košice
msbudka3@gmail.com
www.msbudka3.com
telefón MŠ: 055/6361032; riaditeľka/ 0907900106
ŠJ/ 055/6361035; vedúca ŠJ: 0907900155

21.2: ZDRAVÉ ZÚBKY

Kedy?  21.2.2024
Kde? v mackotriede
Pre koho? pre 5 - 6 ročných budkáčikov
Príprava projektu Eleonóra Koláriková a Lenka Grofová
PLAGÁT
FOTOGRAFIE

 

Náuka o chrupe, nácvik správneho čistenia zúbkov, pesničky a príbehy o zúbkoch...